PENGUMUMAN DARI PA

PELAJAR INTEGRASI (DKM6,DTP6 &DAD6)

SILA DAPATKAN SLIP PENDAFTARAN KURSUS (KUNING) DENGAN SAYA ,SEGERA DAN PASTIKAN SEGALA MAKLUMAT PENDAFTARAN TERSEBUT BETUL.